Bài giảng N4 miễn phí

mien phi n4 moi
02
Th2

Nội dung khóa học

Tổng số bài học: 6 bài Thời gian: 10 tuần
 • Bài 26
  • Bài1.1
  • Bài1.2
  • Bài1.3
  • Bài1.4
  • Bài1.5
  • Bài1.6
 • Bài 27

  Không có bài học nào trong phần này.

 • Bài 28

  Không có bài học nào trong phần này.

 • Bài 29

  Không có bài học nào trong phần này.

 • Bài 30

  Không có bài học nào trong phần này.

 • Bài 31

  Không có bài học nào trong phần này.

 • Bài 32

  Không có bài học nào trong phần này.

 • Bài 33

  Không có bài học nào trong phần này.

 • Bài 34

  Không có bài học nào trong phần này.

 • Bài 35

  Không có bài học nào trong phần này.

 • Bài 36

  Không có bài học nào trong phần này.

 • Bài 37

  Không có bài học nào trong phần này.

 • Bài 38

  Không có bài học nào trong phần này.

 • Bài 39

  Không có bài học nào trong phần này.

 • Bài 40

  Không có bài học nào trong phần này.

 • Bài 41

  Không có bài học nào trong phần này.

 • Bài 422

  Không có bài học nào trong phần này.

 • Bài 43

  Không có bài học nào trong phần này.

 • Bài 44

  Không có bài học nào trong phần này.

 • Bài 45

  Không có bài học nào trong phần này.

 • Bài 46

  Không có bài học nào trong phần này.

 • Bài 47

  Không có bài học nào trong phần này.

 • Bài 48

  Không có bài học nào trong phần này.

 • Bài 49

  Không có bài học nào trong phần này.

 • Bài 50

  Không có bài học nào trong phần này.

Về người hướng dẫn

Admin bar avatar Nhật Huyền

-Tốt nghiệp Đại học loại giỏi chuyên ngành Nhật Bản học – Đại học Khoa học Xã Hội nhân văn thành phố Hồ Chí Minh -Cựu giảng viên thỉnh giảng ngành Nhật Bản Học, đại học Khoa học xã hội & Nhân Văn, TP Hồ Chí Minh; từng hợp tác giảng dạy tiếng Nhật với nhiều đơn vị Đại học khác ở TP HCM (Đại học Văn Lang, ĐH FPT….) và nhiều công ty lớn khác (Tập đoàn FPT, tập đoàn Sony…) - Gần 5 năm sống ở Nhật và hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy, luyện thi Năng lực Nhật ngữ, am hiểu format đề thi Năng lực Nhật ngữ
0.0

0 lượt đánh giá

5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Miễn phí