Blog

HƯỚNG DẪN HỌC ONLINE

Bước 1: Cài đặt sẵn Zoom trên điện thoại hoặc máy tính: https://zoom.us/download

Bước 2: Chọn JOIN A MEETING gõ ID = 298087024 và gõ: Họ và tên (đừng để mặc định tên thiết bị)

hoặc truy cập link:

https://zoom.us/j/298087024

Lưu ý: Phòng học chỉ mở trước 20 phút nên chỉ cần tải sẵn tại bước 1

Bước 3: Vào phòng học sớm hơn 10 phút để chuẩn bị chu đáo.

Lưu ý: Chọn “call using internet audio” để nghe được tiếng.

Gọi cho sensei để được chỉ dẫn: 0905 277 249

CÁC QUY ĐỊNH KHI HỌC TRỰC TUYẾN

Thứ 1: Vào sớm ít nhất 5 phút trước khi buổi học chính thức bắt đầu, để không ảnh hưởng đến không khí học tập chung của cả lớp

Thứ 2:  Ghi rõ “Họ và tên” đừng để mặc định lấy model thiết bị

Thứ 3: Unmute (dưới góc trái thấp nhất) để không có âm thanh bên ngoài

Nếu không nghe được âm thanh, thoát khỏi Zoom và kết nối lại. Chọn “call using internet audio” để nghe được tiếng.