Luyện chữa đề

Showing only one result
Miễn phí

Sửa đề N3 – Chokuzen Taisaku

27/04/2019 / 0 đánh giá

Đây là những nội dung sửa đề Từ vựng – Ngữ pháp theo giáo trình luyện giải đề Chokuzen Taisaku N3 mà sensei đã sửa cho các bạn lớp N3 offline trong các khóa trước. Sensei ghi hình lại các buổi sửa bài và đăng lên đây để các bạn khóa sau có thể tham…