Giai đoạn N2

Đang hiển thị 1-5 trên tổng số 5 khóa học
1.500.000 ₫

Luyện thi N2 – Giai đoạn 2

06/09/2021 / 0 đánh giá

Giai đoạn này có tổng cộng 15 buổi học, trang bị kỹ năng và chiến thuật làm bài dựa trên những nội dung được trích lục từ Bộ Đề Thi Chính Thức của các năm

Luyện thi N2 – Giai đoạn 1 (Online) 2.600.000 ₫

Luyện thi N2 – Giai đoạn 1 (Online)

15/07/2019 / 0 đánh giá

Gồm có 36 buổi học. Qua giai đoạn này, các bạn sẽ được trang bị những kiến thức căn bản về Ngữ pháp, từ vựng và Kanji làm nền tảng để lĩnh hội những nội dung về Dokkai và Choukai trong giai đoạn 2

Luyện thi N2 – Giai đoạn 1 2.600.000 ₫

Luyện thi N2 – Giai đoạn 1

25/11/2018 / 0 đánh giá

Gồm có 36 buổi học. Qua giai đoạn này, các bạn sẽ được trang bị những kiến thức căn bản về Ngữ pháp, từ vựng và Kanji làm nền tảng để lĩnh hội những nội dung về Dokkai và Choukai trong giai đoạn 2