Giai đoạn N2

Đang hiển thị 1-4 trên tổng số 4 khóa học
Luyện thi N2 – Giai đoạn 1 (Online) 2.600.000 ₫

Luyện thi N2 – Giai đoạn 1 (Online)

15/07/2019 / 0 đánh giá

Gồm có 36 buổi học. Qua giai đoạn này, các bạn sẽ được trang bị những kiến thức căn bản về Ngữ pháp, từ vựng và Kanji làm nền tảng để lĩnh hội những nội dung về Dokkai và Choukai trong giai đoạn 2

Luyện thi N2 – Giai đoạn 1 2.600.000 ₫

Luyện thi N2 – Giai đoạn 1

25/11/2018 / 0 đánh giá

Gồm có 36 buổi học. Qua giai đoạn này, các bạn sẽ được trang bị những kiến thức căn bản về Ngữ pháp, từ vựng và Kanji làm nền tảng để lĩnh hội những nội dung về Dokkai và Choukai trong giai đoạn 2